Referències ENCAT 346  
 Activitats realitzades vàlides 488  
 Activitats realitzades no vàlides 6  
 QSO realitzats 118566  
 Referències activades 209  
 Indicatius únics 8781  
 Diplomes atorgats 881