«

»

oct. 26

Afegim vint-i-nou noves referències ENCAT (26/10/2021)

Des d’avui el Diploma ENCAT disposa de 29 noves referències.

ENCAT-372 ZEPA Serres del Litoral central Barcelona
ENCAT-373 LIC Serres del Litoral central Barcelona
ENCAT-374 ZEPA Costes del Garraf Barcelona
ENCAT-375 LIC Delta del Llobregat Barcelona
ENCAT-376 ZEPA Valls de l’Anoia Barcelona
ENCAT-377 ZEPA Alta Garrotxa – Massís de les Salines Girona
ENCAT-378 LIC Massís de Bonastre Tarragona
ENCAT-379 ZEPA Massís de Bonastre Tarragona
ENCAT-380 LIC Riu Gaià Tarragona
ENCAT-381 ZEPA Riu Gaià Tarragona
ENCAT-382 LIC El Montmell-Marmellar Barcelona, Tarragona
ENCAT-383 ZEPA El Montmell-Marmellar Barcelona, Tarragona
ENCAT-384 LIC Sistema Transversal català Barcelona, Girona
ENCAT-385 LIC Beneïdor Lleida
ENCAT-386 ZEPA Beneïdor Lleida
ENCAT-387 LIC Ribera de l’Algars Tarragona
ENCAT-388 ZEPA Ribera de l’Algars Tarragona
ENCAT-389 ZEPA Capçaleres del Foix Barcelona
ENCAT-390 LIC Serres de Cardó- El Boix Tarragona
ENCAT-391 ZEPA Serres de Cardó- El Boix Tarragona
ENCAT-392 ZEPA Sistema Prelitoral Central Barcelona, Tarragona
ENCAT-393 LIC Les Guilleries Barcelona
ENCAT-394 ZEPA Les Guilleries Barcelona
ENCAT-395 LIC Serra de Montsià Tarragona
ENCAT-396 ZEPA Serra de Montsià Tarragona
ENCAT-397 LIC Secans del Montsià Tarragona
ENCAT-398 LIC Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma Girona
ENCAT-399 LIC Capçaleres del Ter i del Freser Girona
ENCAT-400 ZEPA Capçaleres del Ter i del Freser Girona