«

»

abr. 20

Informes Excel al diploma ENCAT

Des d’avui el diploma ENCAT genera informes en format excel dels contactes realitzats en qualsevol dels modes (QSO realitzats).
També genera informes en format excel de les expedicions realitzades (còmput general, referències úniques i contactes ENCAT a ENCAT).

Powered by WordPress and the Graphene Theme.