«

»

des. 29

Modificació de les bases ENCAT (1 de gener de 2020)

L’1 de gener de 2020 entraran en vigor les noves bases del diploma ENCAT, s’han modificat els següents punts:

Expedicionaris

10. El número mínim de QSOs, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.”

13. Desapareix l’opció “Enviament de coordenades a través de l’opció “Compartir ubicació” de l’aplicació WhatsApp (preguntar número de mòbil al qual enviar-la a diplomaencat@gmail.com), la ubicació ha de compartir-se instants abans de començar l’activitat, instants després de finalitzar l’activitat o bé durant la celebració de l’activitat. No admetrem reenviaments d’ubicacions durant els dies posteriors.”

25. S’afegeix aquesta norma, serà obligatori fer les activitats en 2 bandes o 2 modes diferents, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.”